Wisuda

Mahasiswa Lulusan Fakultas Dirasat Islamiyah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2003 – 2015

Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Strata 1 Fakultas Dirasat Islamiyah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2011 – 2015